Notícies i activitats
20/04/2017

A punt la licitació de la redacció del projecte de transformació de la Granvia a L’H

Veure imatge de  A punt la licitació de la redacció del projecte de transformació de la Granvia a L’H (nova finestra)
El Consorci per a la Reforma de la Granvia té previst treure a licitació la redacció del projecte de transformació de la Granvia, que ha de definir la depressió i la cobertura parcial de la C-31 juntament amb la configuració de les dues calçades laterals, tot donant continuïtat al tram ja executat. El soterrament d’aquest tram de la Granvia és una de les actuacions que inclou el Pla Director Urbanístic (PDU) Granvia - Llobregat, que impulsa el Consorci per a la Reforma de la Granvia —ens format per l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya— i que va aprovar el conseller de Territori i Sostenibilitat el passat 3 de març.
El Consorci per a la Reforma de la Granvia té previst treure a licitació la redacció del projecte de transformació de la Granvia, que ha de definir la depressió i la cobertura parcial de la C-31 juntament amb la configuració de les dues calçades laterals, tot donant continuïtat al tram ja executat. El soterrament d’aquest tram de la Granvia és una de les actuacions que inclou el Pla Director Urbanístic (PDU) Granvia - Llobregat, que impulsa el Consorci per a la Reforma de la Granvia —ens format per l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya— i que va aprovar el conseller de Territori i Sostenibilitat el passat 3 de març.

El nou tram deprimit de la Granvia tindrà una longitud total d’un quilòmetre i anirà des de la rambla de la Marina fins a la ronda del Litoral (B-10), i constarà de quatre cobertures: una primera de 20 metres davant de l’Hospital Duran i Reynals; una segona de 80 metres a l’alçada del camí de Pau Redó; una tercera de 200 metres en el tram situat davant de l’Hospital de Bellvitge, i, finalment, una cobertura de 100 metres al nus viari del carrer de la Feixa Llarga, amb un total de 400 metres de cobertura (60 %) que han de permetre la permeabilitat de la via.

En coherència amb el tram de la Granvia transformat en la primera fase —de plaça Cerdà al carrer de Can Tries—, la via soterrada haurà de garantir una velocitat de circulació de 80 km/h, tal com correspon a una via d’alta capacitat. Així, es preveu l’adopció d’una secció màxima de 36 metres, amb calçades separades de 3 carrils cadascuna que s’ampliaran a 4 carrils en els trams de trenat entre enllaços. L’amplada de carrils es preveu de 3,25 metres; la mitjana, de 3 metres, i els vorals exteriors, de 2,50 metres. Els carrils de trenat disposaran de 300 metres de longitud mínima i es preveuen trams de túnel no majors de 200 metres de longitud amb l’objectiu de mantenir unes condicions segures de circulació.

La configuració de la Granvia tindrà dos nusos viaris amb forma de rotonda, un primer a l’alçada de la rambla de la Marina i un segon a la confluència del carrer de la Feixa Llarga, que connectarà el trànsit de la Granvia amb el trànsit local.

Els enllaços entre la Granvia i la ronda del Litoral es racionalitzaran reduint la superfície de sol ocupada pels serveis viaris, que, entre d’altres, alliberarà part del sol destinat a aprofitament urbanístic al sector 2.

El mateix projecte de soterrament de la Granvia ha d’incorporar les dues calçades laterals, que seran necessàries per als desviaments de trànsit en fase d’obra i per garantir la correcta connexió del trànsit de la Granvia amb el trànsit local en tot moment.

Paral•lelament a la calçada lateral nord, hi haurà un passeig corredor que connectarà el parc de Bellvitge amb el futur parc de Can Trabal i l’accés al Parc Fluvial del Llobregat.

Les dues calçades laterals seran de tres carrils de secció i 9 metres, amb voreres amples, paral•leles a l’alineació del soterrament que donaran un aspecte totalment urbà a l’entorn i que convidaran a la passejada i al lleure, tot mantenint una unitat formal amb el tram ja soterrat. El seu tractament ha de ser totalment urbà, per la qual cosa s’equiparan les cruïlles amb rotondes o semàfors que regulin el trànsit i facilitin la mobilitat i seguretat de vianants i ciclistes. Aquestes alineacions rectes permetran un tractament de les façanes de la nova avinguda que reforcin el seu caràcter unitari.

El projecte haurà de definir els serveis afectats així com les noves xarxes de serveis. Cal destacar l’afecció del col•lector Vall del Poble, que haurà de ser modificat perquè pugui passar-hi la Granvia per sota.

AV Josep Tarradellas i Joan, 44 CP: 08901 - Telf: 934 03 26 20 - teclasala@l-h.cat
Ajuntament de L'HospitaletGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura i mitjans de ComunicacióMoritz